Syarat Sah Perjanjian – Sah atau Tidaknya Perjanjian Tanpa Materai ?
Kata “Hitam di atas Putih” menjadi kata yang tidak asing